Ivomal
Image default
Business

Omgaan met zorgvragers dankzij diverse trainingen

Als ouder is het lastig het ouderdom te omarmen. Het lichaam zal moeizaam functioneren, terwijl het op mentaal gebied nog even scherp is als ooit tevoren. Helaas zullen ouderen op termijn mogelijk te maken krijgen met symptomen van dementie; een situatie dat grote invloed zal hebben op het betreffende persoon.

Na onderzoek bleek één op de vijf personen met dementie last te hebben van een depressie. Vaak zullen ouderen in de zorg met dementiesymptomen herhaaldelijk vragen stellen, dat mogelijk irritaties zal opleveren bij de zorgmedewerkers. Ouderen zullen dit ervaren als onbegrip, dat zal leiden tot agressie in de zorg.

Omgaan met dementie

Vaak zullen de zorgmedewerkers onbegrepen gedrag en irritaties vertonen, doordat zij slechts gedeeltelijk ingelicht zijn over de betreffende beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager met een hersenaandoening. Zodra het brein aangetast zal zijn op diverse gebieden, zullen bewuste en complexere processen vervallen. Deze situatie zal op termijn op te merken zijn door de vraagstelling, het werktempo, de non-verbale -en werkhouding.

Bovenbrein en onderbrein

Zorgvragers met dementie of hersenletsel zullen veel tijd doorbrengen in het onderbrein. Uit dit gedeelte zullen de emotionele uitingen en reacties op de omgeving voortkomen. Hierdoor zal onbegrepen gedrag vaak geuit worden in emotionele uitingen of frustratie. Om deze situatie te voorkomen, is het als zorgmedewerker essentieel meer te weten over de situatie van de zorgvrager. Zo is het voor een zorgmedewerker ideaal trainingen te volgen rondom het omgaan met agressie training of frustratie training.

Doel van de trainingen

In de diverse training zulle de deelnemers met behulp van oefeningen met ervaren acteurs of actrices te werk gaan. Bij elke interactie zal er geëvalueerd worden rondom de effectiviteit en welk deel van het brein aangesproken werd. Een zo’n dynamische dag zal de theorie beter blijven hangen. De trainingen zullen de deelnemers het effect van het handelen laten merken.

http://zelfsterk.nl