Ivomal
Image default
Business

Duurzame energiebronnen

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Duurzame energiebronnen zijn bronnen waaruit energie ontstaat. Voorwaarden voor die bronnen is dat die zowel constant opnieuw geproduceerd kunnen worden als een positieve invloed hebben op het milieu. Milieuvriendelijke bronnen is een ander woord voor duurzame energiebronnen.

Voordelen duurzame energiebronnen

Fossiele energiebronnen worden tegenwoordig erg veel gebruikt. Dit is slecht voor het milieu en slecht voor de toekomst. Want deze fossiele bronnen zijn eindig. Dit betekent dat er op een bepaald moment geen voorraad meer van is. Als we dan nog niet ver genoeg zijn op het gebied van duurzame energiebronnen, zitten we met een probleem: dat generaties na ons zonder energie zitten.

Energie: duurzaam of hernieuwbaar

Er zit een verschil tussen duurzame energie en hernieuwbare energie. Niet elke energiesoort is duurzaam: sommigen zijn alleen hernieuwbaar. Wanneer de bron van de energie zelf hernieuwbaar is, maar het verbouwen van de bron veel schadelijke uitstoot met zich meebrengt, dan is deze vorm van energie niet duurzaam. Wel hernieuwbaar. De winning van energie is hierin dus doorslaggevend. Is deze negatief voor het milieu, dan is het niet duurzaam. Duurzame energie is zowel hernieuwbaar als niet schadelijk voor het milieu tijdens de winning. Het is zaak de termen hernieuwbare energie en duurzame energie dus uit elkaar te kunnen houden. Vaak worden zij, ten onrechte, door elkaar gebruikt.

Duurzame energiebronnen: voorbeelden

Voorbeelden van duurzame energie zijn water-energie, zonne-energie en wind-energie. Water-energie is een methode waarbij stromend water wordt gebruikt om een rad in gang te zetten. Water is hernieuwbaar en het opwekken van deze energiesoort gebruikt geen CO₂. Water-energie is dus duurzaam. Hetzelfde geldt voor windenergie, waarbij de bladen door de wind in beweging komen. Speciale techniek in de turbine zorgt ervoor dat deze beweging wordt omgezet in bruikbare energie. Bij zonne-energie wordt zonlicht opgevangen en via speciale mechanieken omgezet in elektriciteit. Ook hierbij komt geen koolstofdioxide vrij.

Hernieuwbare energiebronnen: voorbeelden

Energiebronnen die alleen hernieuwbaar zijn en niet duurzaam zijn bijvoorbeeld: warmte-energie en eerste generatie bio-energie. Voor bio-energie wordt biomassa als bron gebruikt. Het verwerken van organische afvalstoffen en materiaal levert biobrandstof op. Hierin zijn twee generaties. Eerste generatie bio-energie heeft organisch materiaal dat ook andere doeleinden had kunnen dienen als bron. Denk bijvoorbeeld aan gewassen voor voedsel. Deze generatie bio-energie is om deze reden niet duurzaam, maar wel hernieuwbaar. Tweede generatie bio-energie wordt gewonnen uit materiaal dat al een doel heeft gehad: denk aan tuinafval en frituurvet. Deze generatie bio-energie is wél duurzaam. Warmte-energie is winning van warmte uit de grond. Op dit moment zijn de technieken niet nog zo ver om dit rendabel te krijgen: het realiseren van apparaten voor het onderzoek, en het onderzoek doen zelf, levert CO₂ op.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/

Gerelateerde artikelen

Auto verkopen -> autoveiling! Gratis en zonder risico

Veiligheid van burgers

Wat voor impact heeft het coronavirus