Ivomal
Image default
Business

Belangrijke informatie rondom de plaatsing van beveiligingscamera’s

De criminaliteit lijkt momenteel, ondanks de huidige maatregelen en strenge gevolgen, sterk toe te nemen. Door de sluiting van veel winkelpanden, door de maatregelen die zijn getroffen om het verspreide virus tegen te gaan, hebben veel eigenaren weinig in de hand om het pand te beschermen tegen mogelijke inbraak.

Om, ondanks de afwezigheid van de eigenaar, het pand te beschermen tot zover dat mogelijk is, is het verstandig de aanschaf van een alarm- of camerainstallatie te overwegen. De systemen bieden de eigenaar veel controle en hulp om de schade bij een mogelijke inval te beperken. Hierbij is het prettig over informatie te beschikken rondom de plaatsing van het alarm- of camerasysteem.

Plaatsing

Bij een alarm- of camerainstallatie is het uiteraard belangrijk de installatie op de juiste locatie te plaatsen. De juiste plaatsing zal niet enkel bijdragen aan het verminderen van de moeite en de kosten, maar zal ook mogelijke indringers opsporen. Het is prettig om met zo min mogelijk camerasystemen een zo groot mogelijk gebied in beeld te brengen. Zo is het belangrijk bij een inbraak de dader, de daad, de manier van binnendringing en het vertrek van de daders vast te leggen.

Informatie stickers

Door de plaatsing van camera’s streeft de eigenaar naar een opmerkelijke afname van inbraak of de pogingen tot. Zo zal de afschrik, door de plaatsing, de inbraak kunnen voorkomen. Echter is een camera niet altijd direct zichtbaar, waardoor de inbraak alsnog plaats zal vinden, al zal de eigenaar hierbij wel over de beelden beschikken om de dader op te sporen. Om inbraak daadwerkelijk te voorkomen, is het belangrijk duidelijk aan te geven dat er gebruik wordt gemaakt van een alarm- of camerainstallatie. Daarnaast kan een sticker helpen bij de verdediging in de rechtzaal. Privacy weegt zwaar in een proces, mits dit is aangegeven.

http://groenewegendelft.nl