Ivomal
Image default
Business

Aantrekkelijke inhoud met goede content marketing

Content marketing moet ervoor zorgen dat uw veel bezoekers op uw website krijgt en wat nog belangrijker is dat ze lang blijven en terugkomen. Dit kan alleen maar wanneer met behulp van content marketing dusdanige inhoud (content) gemaakt wordt die aanspreekt, boeit en bindt. Het belangrijkste van content marketing is het feit dat men met het samenspel van tekst, inhoud, lay-out en beelden of video´s men de doelgroep weet te bereiken en te boeien. Wanneer content marketing hierin slaagt, dan weet men dat de doelstelling van de website, meer omzet of bij een puur informatieve website meer, blijvende, bezoekers binnenhalen. Content marketing is binnen internet marketing de inhoudelijke spil waarom het draait. Content marketing moet de bezoekers van websites content (tevreden) maken. Zonder contente bezoekers heeft content marketing geen zin. Waarmee eigenlijk gezegd wordt dat uw website net zo goed niet hoeft te bestaan. Content marketing moet uw website de inhoud geven die uw doelgroep zoekt, wil zien en boeit. Met zo een website heeft u contente bezoekers en heeft content marketing zin. Dat er naast goede inhoud natuurlijk nog meer binnen internet marketing moet worden gedaan mag duidelijk zijn. Uw website moet voldoen aan de richtlijnen van de zoek machines.

Content marketing voor bezoekers die blijven en terugkomen

Het belangrijkste speerpunt van content marketing is, zoals eerder reeds vermeld, het leveren van de informatie (op de juiste manier weergegeven) zoals uw doelgroep die zoekt en verwacht, binnen een lay-out en een stijl die uw doelgroep wil zien en die daarnaast (het aller belangrijkste, echter men moet eerst door de eerste twee fases) uw doelgroep boeit. Op deze manier heeft u contente (tevreden) bezoekers, die geruime tijd op uw website actief zullen zijn en de acties (aanmelden, vraag stellen, kopen, enz.) die u van hun verwacht. Het mag dus duidelijk zijn dat content marketing iets meer is als een tekstje te schrijven en dit als website online te zetten. Goede content marketing vangt aan met het 100% begrijpen van de eigen producten en/of diensten en de daaronder liggende (bedrijfs-) doelstellingen. Op basis daarvan moet een doelgroep analyse uitgevoerd worden en, nadat deze analyse gereed is, moet er een concurrentie analyse gemaakt worden. Op basis van deze resultaten moet het ontwerp voor de website vastgesteld worden (lay-out, tekst(-en) en afbeeldingen/video´s). Hiermee is het grootste deel van de content marketing voorbereiding gereed. En is eigenlijk in kaart gebracht waarmee en hoe contente bezoekers bereikt kunnen worden.

Content marketing en SEO

Content marketing moet voldoen aan de richtlijnen van de zoekmachines. Natuurlijk mag content marketing niet voorbijgaan aan de SEO (on-page) richtlijnen. Het belangrijkste zoek begrip moet ongeveer 5% van het totaal aantal woorden in de tekst voorkomen en zelfs op bepaalde posities (zowel in de tekst als in de titel, beschrijven en headers). Tevens moeten de afbeeldingen een zeer duidelijke relatie hebben met het onderwerp, dit geldt ook voor de naamgeving van de afbeelding. Met dit in het achterhoofd en de opdracht om contente bezoekers te verkrijgen met content marketing, moet uw website een succes worden. En wordt uw doel, meer, blijvende bezoekers, gerealiseerd. Goede content marketing zorgt voor meer bezoekers, die u zo weet te boeien dat ze terugkeren.