Ivomal
Image default
Business

Watertank en pompput

Of men nu een watertank wil of een pompput, daarvoor kan men in beide gevallen terecht bij ons bedrijf. Een pompput is een zeer handig middel om in te zetten wanneer men ver van een riool afzit en zelf niet beschikt over een waterzuiveringsinstallatie. Met een watertank kan men water opvangen dat anders verspild zou worden waardoor men juist kostbaar drinkwater kan besparen.

Een pompput is een kleine put die hoofdzakelijk gebruikt wordt om afvalwater op te vangen. Het is minder dan 2,5 meter diep en bevat minimaal en maximaal één pomp. Zo’n vat stroomt vervolgens vol tot een bepaald punt waarna de pompput automatisch aan gaat om het opgevangen water te lozen op een ander punt. Met een watertank kan men regenwater of grijswater opvangen dat gezuiverd kan worden en vervolgens hergebruikt voor alles waar drinkbaar water niet nodig is. Met dergelijke opslagtanks en pompputten kan men een waterleidingnetwerk verbeteren.

Pompputten en andere oplossingen

Pompputten kunnen op hun eigen wijze de afvoer van water regelen. Door afvoerwater te verzamelen en van tijd tot tijd de put uit te pompen kunnen ze ervoor zorgen dat een huishouden ontdaan wordt van vervuild water en men er langdurig op een prettige manier kan leven. Aan de andere kant zijn er andere oplossingen die een deel van het werk van een pompput op zich kan nemen. Zo hoeft regenwater niet per se in de riolering geloosd te worden, maar kan het gebruikt worden om het toilet door te spoelen, om planten water te geven of om via infiltratie de bodem in te zakken. Men kan naast een pompput dus heel wat andere dingen toepassen om tot eenzelfde resultaat te komen.

Alle mogelijkheden qua water

Wij bieden alle mogelijkheden qua water. Zo kunnen we een pompput installeren en kunt u bij ons terecht voor watertanks. Al met al kunt u wat betreft pompputten en andere zaken altijd met ons contact opnemen.