Ivomal
Image default
Business

Regenwaterbeheer en zuivering van afvalwater

Klimaatverandering, niemand kan er meer omheen. We moeten onze dorpen, steden en huizen voorbereiden op de gevolgen van extremer weer met waterzuivering en regenwater beheer. Dit kan met verschillende oplossingen om water te besparen. één van deze oplossingne is het opvangen van regenwater. Uit hevige 50 of zelfs 100 millimeter-buien vereist goede en nieuwe maatregelen in de openbare ruimte en in de bebouwde omgeving. Hevige regenval kan veel overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door ondergelopen straten of kelders. Om wateroverlast te verminderen en te voorkomen geldt een 3- stappenplan: vertragen, bergen en afvoeren.

Regenwater beheer: werk samen met de natuur

Bij vertragen kunt u denken aan regenwater beheer op onverharde oppervlaktes in tuinen of parken. Want: voorkomen dat regenwater de straat of de kelder instroomt is natuurlijk de beste oplossing.

Bij bergen van water kunt u denken aan regenwater opvangen in het oppervlaktewater. Zorg voor natuurvriendelijke oevers van sloten en vijvers. Door de glooiende oevers kan tijdens een regenbui het waterpeil stijgen zodat veel water tijdelijk wordt opgeslagen in de sloot of de vijver. Op glooiende oevers groeien bovendien veel verschillende soorten planten en kunnen veel verschillende dieren hun toevlucht zoeken.

Afvoer van regenwater gaat zo op een natuurlijke manier: via het oppervlakte- of grondwater.

Regenwater opvangen: techniek en innovatie

Er is bij gebouwen of in de openbare ruimte niet altijd voldoende ruimte of mogelijkheid om met natuurlijke maatregelen te vertragen, bergen en af te voeren. Dan zijn er slimme technische oplossingen en innovaties beschikbaar. Voor het vertragen en bergen van water kunt u denken aan opbergsystemen zoals kratten onder de weg of onder parkeerplaatsen. Voor het afvoeren van water in bijvoorbeeld winkelstraten is er een slimme oplossing met vlakke waterdoorlatende goten. Mooi om te zien en ze zorgen voor een vlak straatprofiel zonder obstakels. Met een slimme combinatie van natuurlijke oplossingen en technische systemen is het mogelijk om wijken, gebouwen en straten klimaatbestendig in te richten.

Het beheren en opvangen van regenwater is niet de enige methode om water te besparen. Afvalwaterzuivering is daarnaast ook zeer belangrijk voor de toekomst. Op de website van copierwater leest u meer over de verschillende mogelijkhedne met afvalwaterzuivering.