Ivomal
Image default
Business

Pedagogisch-didactisch onderzoek (PDO)

Het verschil tussen een gewoon didactisch onderzoek en een pedagogisch didactische onderzoek is dat deze tweede veel meer factoren meeneemt en dus breder is. Waar er eerst alleen naar het kind wordt gekeken, ligt hier de focus ook op invloeden uit de omgeving. De kenmerken van het kind worden wel eerst onderzocht, maar al snel wordt de onderwijsleersituatie en opvoedingssituatie meegenomen. De uitkomsten van het pedagogisch didactische onderzoek vormt dan de onderwijsbelemmeringen die opgelost dienen te worden.

Kenmerken van uw kind

Binnen het pedagogisch-didactisch onderzoek houdt het onderdeel over de kenmerken van uw kind in dat er een kort onderzoek wordt gedaan naar de eigenschappen van uw kind. Onder de kenmerken van uw kind vallen onder andere tests over de kwaliteit van lezen, schrijven en rekenen. Wanneer de kenmerken van uw kind in kaart zijn gebracht is het tijd voor de volgende analyses van het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Onderwijsleersituatie

De vorm van pedagogisch-didactisch onderzoek ‘onderwijsleersituatie’ spreekt redelijk voor zich. In de onderwijsleersituatie wordt namelijk aangegeven hoe het kind onderwezen. Denk hierbij aan setting en methoden. Wanneer de omgevingsfactoren op school zijn meegenomen, kan dit pedagogisch-didactisch onderzoek al laten zien waar mogelijke valkuilen zitten in de onderwijsleersituatie.

Opvoedingssituatie

Ook is in het pedagogisch-didactisch de opvoedingssituatie meetgenomen, omdat ook dit van grote invloed is op de ontwikkeling en het leervermogen van een kind. Onderzoek naar opvoedingssituatie is gericht op de omgeving van het kind wanneer het niet op school is. Dit is het laatste deel van pedagogisch-didactisch onderzoek dat plaatsvindt en maakt met de beschrijving van de opvoedingssituatie de analyse van een kind en omgeving compleet.

Onderwijsbelemmeringen

Het onderzoekende deel van het pedagogisch-didactisch onderzoek is nu afgerond, maar er moet nog steeds een analyse plaatsvinden om de onderwijsbelemmeringen in kaart te brengen. Het is van groot belang duidelijk te maken wat concrete onderwijsbelemmeringen zijn om ze te kunnen aanpakken. Door deze laatste fase van pedagogisch-didactisch onderzoek af te ronden, kan er een persoonlijk afgestemd oplossingsplan gemaakt worden voor deze onderwijsbelemmeringen.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/