Ivomal
Image default
Business

Arbeidsovereenkomsten en het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht houdt de wetregels die gelden wanneer er een arbeidsrelatie is tussen een werkgever en een werknemer. Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen werkgever en werknemer op de werkvloer. Het is een onderdeeel van het sociaal recht en kan opgedeeld worden in het indiviueel arbeidsrecht en het collectief arbeidsrecht. Het arbeidsrecht bevat allemaal regels die te maken hebben met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, het beïndigen van arbeidsovereenkomsten en de loonsverplichtingen die de werkgever heeft ten opzichte van de werknemer.

We gaan even dieper in op het arbeidsovereenkomst. Dat is een contract waarin er afspraken worden vastgelegd die gelden tussen de werkgever en de werknemer. Kort samengevat is het een overeenkomst die stelt dat de werknemer zich ertoe verbind om arbeid te verrichten voor een werkgever, dat voor een bepaalde tijd en een bepaalde verloning. Er zijn nog meer voorwaarden waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen om geldig te zijn. Er moeten begingen in opgenomen zijn over wat er gebeurt wanneer het dienstverband wordt beëindigd, het gaat dan meestal om een relatiebeding en een concurrentiebeding. Natuurlijk is het niet leuk om bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst al vast te stellen wat er moet gebeuren als dat contract plots wordt stopgezet, maar het is toch verplicht zodat zowel werkgever al werknemer op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en er geen mogelijkheden zijn tot discussie.

Een arbeidscontract wordt meestal opgesteld door een advocaat of juridische medewerker die de werkgever ondersteunt. Een advocaat Delft zorgt er dan voor dat in de overeenkomst alle nodig onderwerpen worden behandeld en beschreven naar de wetregels van het arbeidsrecht. Het kan dat je als werknemer zelf vragen hebt over de formulering of de bepalingen van de overeenkomst. In dat geval is het ook als werknemer verstanding om een advocaat te bezoeken en het te laten nalezen.

https://www.ebhlegal.nl